Start           :  Kl. 17.20

Påmelding  :  Frå 16.45- 17.15 (etter det ved øvingsstart)

Øvingar:

10 år: 60m, 200m, 800m, høgde, lengde, kule,

Frå 11 år: 60m, 200m, 800m, høgde, lengde, kule, spyd, diskos

Startkontingent: Kr 10 for kvar øving – maks kr 30

 Øvingar og tidstabell:: 4 forsøk i kast og lengde til og med 14 år.

Klassar

60m

200m

Høgde

Lengde

Kule

Spyd

800m

Diskos

10 år

18.00

18.25

17.20

17.40

18.05

 

18.40

 

11-12 år

18.00

18.25

17.20

17.40

18.05

18.20

18.40

18.45

Frå 13 år

18.05

18.25

17.45

18.10

17.25

18.20

18.40

18.45