Diverre fungerte ikkje fotocella på 60m for gutar. Dei fekk difor ikkje resultat.

Resultata finn du i den vedlagte fila. 

Det vert ein avslutningsdag for utesesongen i slutten av månaden. Me kjem attende til dato og opplegg.