Vi avluttar O-sesongen med tradisjonell samkome i klubbhuset til Viljar torsdag 7. oktober 2021 kl. 17 - 19.30. 

Vi startar med "skumringsløype", start og mål ved klubbhuset mellom kl. 17 - 17.30. Ei løype for dei store og ei for dei små. Ta med hovudlykt/lommelykt.
Etter løpet blir det matøkt (o-gruppa ordnar), utdeling av samanlagtpremiar og rekruttpokalen. Trekking av vinstar.
 
Alle små og store O-løparar er velkomne til ei sosial avslutning på sesongen 2021.