Me avslutta utandørssesongen onsdag 6.oktober med 4-kamp. Deretter var det pizza og brus i stemnehuset. 

Takk for sesongen! 

Me kjem etter haustferien attende til tidspunkt for innandørstrening utover hausten og vinteren. 

Resultata frå 4-kampen finn du i vedlagt fil.