Me byrjar med innandørstrening i idrettshallen på fredagar kl.14.30/45 -16.00.

Første trening vert fredag 5.november. 

Alder : Årsklasse 2011 og eldre. 

Det vil bli lagt vekt på teknikk-,spenst- og generell styrketrening.

Me ynskjer og koma i gang med løpstrening ute ein dag i veka. Me kjem attende til dag og tidspunkt etter at innandørstreninga har starta. 

Vel møtt til ein ny treningssesong.