Voss IL saman med VSSL driftar Bømoløypa. Det har vore gjort eit omfattande arbeid med utkøyring av sand og utskifting av lampar, og no står det att kantrydding.  

Me vonar på god oppslutnad om ein dugnadsinnsats nokre timar laurdag 6. og/eller 13 11. Møt ved garasjen til Bømoløypa (ved parkerinsplassen) kl 09.00. Ta med utstyr du har til kvist-/greinrydding.

Helsing

Styret for Bømoløypa