Voss IL nordisk inviterar til foreldremøte for dei som har born i 1.-6.klasse.

Møtet vert tysdag 19.november kl.18.00-19.00 på Vangen skule

Vel møtt!