Det er nokre grupper som ikkje har fastsett dato for årsmøte. Datoane vil koma i slutten av månaden. 

Årsmøte i Voss Idrottslag 2022

  • Baskettball: 27.02 kl 15.00, VGS Skulestadmo 
  • Idrettsskulen: 16.febr. kl 20.00, lagsrom
  • Turn: 16. febr. kl 20.00, idrettsh., lagsrom
  • Tennis: 09. februar
  • Nordisk: 13. februar kl 18-20 i VSoT. Etter årsmøtet tema/smørekveld
  • Orientering: 10. febr. kl 18.00  Voss gymnas
  • Symjing: 28. februar
  • Friidrett: 14. febr kl 19.30, Idrettsh., lagsrom
  • Alpin:
  • Hovudlaget: 23. mars kl 19.00, Fleischer´s hotell

Vanlege årsmøtesaker i samsvar med vedtektene.
Framlegg må vera styra i hende 2 veker før årsmøtet.

Styret i hovudlaget/gruppestyra.