Her ligg lista over hjelpetrenarar for treningane til 1.-3.klasse og 4.-6.klasse.