Velkomen til "Karusellsymjing"

 

Ein ettermiddag annakvar månad arrangerer me i Symjegruppa "Karusellsymjing". Dette er meint å vera eit lågterskeltilbod for symjarane der dei kan øve på å symje med publikum og tidtaking, samt bli inspirert av andre symjarar til å halde fram med sporten og setje seg nye mål. 

Symjing er ei individuell grein. Arrangement som "Karusellsymjing" gjev symjarane moglegheit til å bygge samhald innad i gruppa og bli kjend på tvers av ulike nivå og aldrar. 

Me oppmodar foreldre, besteforeldre samt andre kjente og kjære til og ta turen i Vossabadet å heie fram sine symjarar. 

Dato for haustens "Karusellsymjing" er: 

23.09.22

21.10.22

Følg elles oppslag på vår Facebook side: Voss IL Symjegruppa

Arrangement ansvarlig: Stig Magne Frøystein, tlf. 901 86 923