Årsmøte i Nordisk vert sundag 13. februar kl.18:00 - 20:00 i Arenahuset, Voss ski og tursenter.

Steinar Røthe kjem og har smørekurs i forbindelse med møtet. Smørekurset startar me med etter at me har gått igjennom årsmøtesakene. 

Velkomne.