Torsdag 28 november skal me i Vossabadet og bli kjend med symjing og bassenget.

Fint om det kan være med 4 vaksne denne gongen, 2 av kvart kjønn til hjelp i garderobene.


Hugs at torsdag 21 november er det "fri" da Gro er på kurs.