Saksdokumemta finn du på heimesida i venstremenyen under: Laget/administrativt/årsmøte/årsmøte 2022 - eller du kan gå direkte til dokumenta her: Saksdokument 

Det vart stort sett attval av hovudstyret - bortsett frå at Tor Halvorsen kjem inn i styret som ny sekretær og Heidi Ervik Opheim som vara. 

Som tradisjonen er vart det delt ut pokalar og stipend. Martin Hindenes delte ut stipenda frå Voss Sparebank. 

Me gratulerer med velfortent heider og ære (Jenny og Synne var på veg til konkurranse, så forelder tok imot stipendet). Sjur var ikke tilstades. 

  • Beste kvinnelege utøvar: Mariell Hetlesæter Morken  
  • Beste mannlege utøvar: Sjur Røthe
  • Dugnadspokalen til Olav Lødemel
  • Stipend frå Voss Sparebank på kr 4000 til kvar til: 
    • Jenny Larsdatter Astrup Sjøtun (alpin)
    • Synne Ophaug Røthe (nordisk)
    • Åsmund Samnøy Skjeldal (nordisk) 

Mariell