Sundag 20.mars 2022 arrangerer Voss IL Nordisk Voss Sparebankrennet