På torsdag 7 april vert det avslutning på idrettskulen.

Me inviterar til to runder bowling og pizza og saft etterpå.
Møtes kl 17 på bowling og er ferdig ca 18.30 . Kven er med? Påmelding innan torsdag på Facebooksida.