Frå måndag 25.04 er me i gang med fellestrening på idrettsplassen kvar måndag og onsdag frå kl. 17.00 -18.00.

Frå kl. 18.00 til 18.30 er det litt meir spesialtrening for alle som har lyst og høve.

I første omgang er fellestreninga for alle frå 10 år (2012). .

Vel møtt på idrettsplassen. Nye medlemmer er hjarteleg velkomne.