Det vert lagskveld for Voss IL Nordisk onsdag 27.november 2019 kl.18.00 i Arenahuset i Voss ski og tursenter.Alle tek med noko søtt eller salt til felles matbord. Me kokar kaffi og borna får brus. Det vert utlodding av flotte premiar så hugs kontanter eller vipps. 

Vel møtt!