Etter to år med alternativ feiring, ser me alle fram til ei tradisjonell feiring av dagen. 

Det skal ein stor dugnadsinnsats til for å tilretteleggja for 17.mai feiringa - og takka stor innsats frå medlemmene våre, er me visse på at det vil bli ein verdig og flott dag.   

Me vonar mange av medlemmene går i folketoget under fana vår.

Og så ynskjer me alle til lukke med dagen!

Helsing

Hovudstyret.