Resultata frå stemnet den 11.05 finn du i den vedlagte fila.