Nettsidene er opna, og ein tur er klar denne veka. Dette er i Lemmesmarki. Dvs at turen er tilgjengeleg for nedlasting på nett/mobil. Konvolutten med alle turane kan kjøpast frå 03.06.
Lemmesmarki-kartet kostar 50 kr.
Det er ny app og nye nettsider dette året.
Nettadressa er framleis www.turorientering.no
Gml app må slettast og ny app kan installerast. (Det er kvit kant på ny app.)

Velkommen til å delta.