Sjå og info i den vedlagte word-fila. 

NB Du kan og førehandspåmelde deg 

Start :  Kl. 17.15

Påmelding: Frå kl. 16.40

Høve til førehandspåmelding – innan 31.05 kl 22.00

 Send namn/fødselsår/øving til post@vossil.no, eller sms til 90745583.

 Betal med Vipps (skriv namn), eller ved henting av startnummer

Startkontingent: Kr 10,- pr. øving

Betal gjerne med Vipps: 103283 (Voss idrottslag – friidrett)

ØVINGAR:  Du kan maks delta i 4 øvingar

Rekrutt 7-9 år: 60m, lengde, liten ball                     

10-12 år (2012/2010): 60m, liten ball, lengde, 600m, høgde

13-15 år (frå 2009-2007): 60m, kule, lengde, 600m, høgde, spyd

Frå 16 år (frå 2006)         : 100, 800m, 3000m, kule, høgde, spyd

 

Premiering: Medaljar til alle til og med 12 år. Frå 10 år vossameistermedaljar til dei 3 beste  i kvar årsklasse. Rekruttane får medalje etter siste øvinga deira (60m).
Elles vert det premiering straks etter kvar øving – ver rask til premieutdeling.

 

 Tidstabell

Klassar

60m/

100m

Høgde

 

Lengde

 

Kule

Liten ball

600m

800m

3000

spyd

Rekrutt

18.10

 

17.15

 

17.45

 

 

 

 

10-12 år

18.00

17.35

18.05

 

17.15

18.25

 

 

 

13-15 år

18.05

17.15

17.40

18.10

 

18.25

 

 

18.40

Frå 16 år

18.15

17.15

17.40

18.20

 

 

18.20

18.35

18.40