Info om øvingar og tidstabell finn du her: vossameisterskapen