Litt regn undervegs, men elles fine forhold, god innsats og flotte resultat. 

Resultata finn de i den vedlagte fila.