Me prøver å få til ein felles tur til Hardanger Løpsfestival i Strandebarm den 18.-19. juni. 

Meir info på treninga onsdag 8.06.