• Det vert  eit hopp- og kaststemne onsdag 22.06. 

Men me legg inn korthekk for 10-15 år

Alder: Frå 10 år

Ikkje påmeldingsavgift. Start kl. 17.

Sjå på friidrett si side om fellestrening dei neste 2 vekene. 

NB  Det vert ikkje fellestrening måndag 20. juni