Me held fram med fellestrening fram til og med onsdag 29 juni

Det vert diverre ikkje fellestrening måndag 20.juni. Fullt mogeleg med eigentrening på idrettsplassen.