Voss frivilligsentral saman med fleire andre lag/foreiningar står for opplegget som skal markera og feira frivilligheita i heradet. 

Det startar i Granvin og endar på Torget. Dei oppmodar heile familien til å bli med på aktivtitetar langs ruta. Les om programmet på Friskus  

Kva som skjer langs løypa og tidspunkta for dei ulike aktivitetane kan du lesa om her