Me har fått godkjent eit kastemne onsdag 13.07.

Første øving kl 17.