I samband med at byggekostnader og finansieringsplan for det planlagte idrettshuset i "eksperthaugen" no er klare, vert det kalla inn til ekstraordinært årsmøte i Voss IL.

Me startar kl 19.00 med eit felles informasjonsmøte for Voss IL og FBK Voss. Deretter held me fram i eigne årsmøte ca. kl 19.30 

Tid: Torsdag 29.september kl. 19.00

Stad: Park Hotel Vossevangen

Sak til handsaming: 

  • Finansiering av og framdriftsplan for nytt idrettshus 
  • Intensjonsavtale mellom Voss IL og FBK Voss
  • Eventuelt lån til sluttfinansiering av idrettshuset 

VEDLEGG: 

Budsjettet per i dag og intensjonsavtalen mellom Voss IL og FBK Voss finn de som vedlegg.

Me understrekar at for gruppene skal det vera gratis å nytta idrettshuset.

Det vert høve til å følgja møtet på Teams: Klikk her for å delta i møtet

Hovudstyret i Voss IL