Med dette har me fått 2 millionar  frå Voss Sparebank til idrettshuset. Banken løyvde i i januar ein million til idrettshuset. I styremøte den 22.09 gav banken enda ein million. 

 Me er utruleg glade og takksame for gåva

Med desse to tilskota, og vonleg ei løyving frå Kraftfondet om 3 veker, er det all grunn til å sjå fram til eit nytt idrettshus i "eksperthaugen" sommaren 2023. 

Hugs det ekstrordinære årsmøtet torsdag 29.09 - då vonar og trur me på eit vedtak om byggestart.

Sjå innkalling til årsmøtet