Det ekstraordinære årsmøtet den 29.09 gjorde eit samrøystes vedtak om at laget skal byggja nytt idrettshus saman med FBK Voss i eksperthaugen. Arbeidet vil starta ut i oktober og bygget skal etter planen stå ferdig før sommarferien 2023.

Voss IL vil i bygget få eit kontor og lagsrom. I tillegg vert det møterom saman med FBK Voss og eit stort lokale/kafé der me kan møtast før og etter trening og sjølvsagt i sosiale samanhengar. 

Me gler oss storleg!