Her er resultata frå 3-kampen i kule lengde og 200m. 

Resultata finn du også i vedlegget. Rekruttklassen vert ikkje rangert.

Namn og årsklasse Årskl. 60m kule Lengde 200m  
    res. poeng res. res poeng   res poeng res poeng Sum
Merhawit Rekr       4,93     1,65   54,6   0
Gabriella Rekr       3,62     1,89   54,6   0
Esther Rekr       2,68     2,41   45,3   0
Berend Rekr       3,86     3,36   41,3   0
Sara 10 år       4,26 776   2,75 716 39,3 374 1866
Maria 11 år       5,35 691   3,54 859 35,2 571 2121
Lisa Marie 12 år       4,98 496   3,12 668 36,4 383 1547
Caroline 12 år       4,60 450   2,90 622 36,4 383 1455
Aleksandra 12 år       6,56 685   2,95 632 45,7 0 1317
Leander 12 år       4,35 420   2,91 624 40,8 40 1084
Askil 12 år       4,80 474   3,30 706 34,9 500 1680
Samuel 12 år       7,03 742   4,05 863 32,7 672 2277
Sondre 12 år       8,06 865   3,62 773 34,5 532 2170
Isa 13 år       6,83 718   3,55 758 39,3 157 1633
Emma 14 år       6,25 648   3,88 827 33,0 649 2124
Evy 14 år       5,00 498   3,55 758 36,7 360 1616
Vilde 14 år       5,10 510   3,92 836 32,6 680 2026
Peder 14 år       9,25 673   3,76 602 32,4 354 1629
Gard 14 år       9,65 721   4,75 800 28,7 668 2189