Minner om at Voss IL deltar med bøssebærarar på TV-aksjonen om ettermiddagen sundag 23.oktober. Gruppene stiller med 1-2 personar. Hugs å gje tilbakemelding til Nils Inge Haaland. 

Frammøte på Gullfjordungen skule kl. 16.00

e-post: nilsingehaaland@gmail.com

sms: 48239571