Målgruppe: noverande og tidligare aktive utøvarar, ungdom, vaksne og foreldre som vil vera trenarar for barn og ungdom. Nedre alder for kursdeltaking er 16 år. Ingen særskilde krav til forkunnskapar.

Mål med kurset: Hovudvekt på alderen 8 - 14 år med stort fokus på praksis, ulike og varierte øvelsar og leiker for orientering.

Kursdato/tid: Heile kurset går over 2 helger
Helg 1: Lør 14. – søn 15. Mars 2020
Helg 2: Lør 18. – søn 19. April 2020

Tidsramme på kursdagene: Lørdag kl 10.00 -17.00 og søndag kl 09.00-15.30.

Det er mogleg å delta berre den første helga, og det vil gi kompetanse som aktivitetsleiar. Evt. om helg
2 ikkje passer så vil det bli mogleg å delta på denne delen på eit anna kurs i løpet av 2020.

Påmeldingsfrist: 21. februar 2020 i Eventor (https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3341)

Les meir om kurset her: innbydelse