Innetreninga i idrettshallen startar opp att fredag 6.01, frå kl 14.30/14.45 til kl. 16.00.

Løpstreninga ute onsdag kl 17-18 byrjar onsdag 11.januar.

VEL MØTT TIL EIT NYTT TRENINGSÅR!