Helga 11-12. mars skal symjegruppa endeleg arrangere Vossastemne igjen etter fleire år med pause grunna pandemi. Me treng hjelp av foreldre og andre frivillige til gjennomføring, set difor av datoen! Alle symjeklubbane i Hordaland Symjekrets vil få invitasjon. 
Stemne er uapprobert. 

Meir info kjem!