Det skal arrangerast Norgescup i langrenn 10.-12.februar i Voss ski og tursenter.

Det trengst ein stor arrangørstab til å utføra ulike oppgåver knytta til arrangementet. Me treng blant anna funksjonærar til:

  • Løypevakter
  • Rennkontor
  • Tidtaking
  • Parkering
  • Startnr/brikke/drikkestasjon
  • Kiosk
  • Nattevakt/brannvakt

Dei fleste av vaktene er på fredag/laurdag/søndag. Men mange løparar og støtteapparat er på stadion alt på torsdag, og då treng me folk bl.a. til kiosk, nattevakt/brannvakt og parkering.  

Totalt er det behov for ca. 170 dagsverk, og Voss IL er oppfordra til å stilla med inntil 30 dagsverk.   

Fint om du/de som har høve til å vera med sender namn, epostadresse og telefonnr. til underteikna. Meld også inn kva dager du kan vera med, og kva oppgåve du kan ha.

Me ber om tilbakemelding innan sundag 8. januar til:

Oddrun Afdal Håheim
Leiar Voss il Nordisk
odafdal@icloud.com
Tlf. 95732666