Styret ynskjer alle O-medlemmar og stolpejegerar ei god jul og eit godt år i vente. Samstundes vil vi takka for god dugnadsinnsats i laget.
Vi set elles pris på innspel i høve komande sesong. Vi tek sikte på eit kombinert årsmøte og terminlistemøte for sesongen 2023 i byrjinga av februar.