Me i klubben ser det vert behov for fleire trenarar i tida som kjem, og vil med dette oppmode dei som ynskjer å melde sin interesse for å delta på den komande trenarkurset som vert arrangert i region Vest.

Les meir på:

https://www.basket.no/regioner/region-vest/2020/trener-1-kurs/?fbclid=IwAR1xOrZNBBxx_ZnR8ERwmuDmmRv9_7RbAiSt6yxSIpdYAi2ct1dgbxIS0b4

 

Ta kontakt ved interesse.