Årsmøte i Voss Idrottslag 2023

Turn                13.febr. kl 19.30, lagsrom Tvildemoen

Volleyball         13.febr. kl 18.00, Voss gymnas

Tennis             15.febr. kl 18.00, lagsrom Tvildemoen

Orientering      16.febr. kl 18.00, Voss gymnas

Symjing          16.febr. kl 19.00, Vossabadet 2.høgd

Alpin               21.febr. kl 18.00, Varmestova Bavallen

Nordisk           27.febr. kl 19.00, Voss ski og tursenter

Idrettsskulen   28.febr. kl 18.30, lagsrom Tvildemoen

Friidrett           28.febr. kl 19.00, lagsrom Tvildemoen

Basketball        27.febr. kl 19.30, hallen VGS

Hovudlaget      22. mars kl 19.00,  Fleischer´s hotell

Vanlege årsmøtesaker i samsvar med vedtektene.
Framlegg må vera styra i hende 2 veker før årsmøtet.