Flerie av dei yngste symjarane deltok på symjestemne for fyrste gong. Dei fleste rekruttane hadde planlagt å berre symje under den uapproberte delen av stemne, men dei valgte likevel å melde seg på øvingar under den approberte delen søndag. Dei eldste symjarane deltok kun på den approberte delen.