Laurdag vert det Vestlandsmeisterskap i klassisk teknikk, start kl.12.00

Sundag vert det Vestlandmeisterskap- Vestlandske Skistemna, start kl.12.00

Rennet går som fri teknikk enkeltstart 8-12 år, skiatlon for 13 år og eldre.

Det vert kåra Vestlandsmeister frå og med 13 år begge dagane.