Torsdag 23.mars vert det Taekwondo på Gjernes skule

  • 2. klasse frå kl 17-18
  • 3.-5.klasse frå kl 18-19   

Torsdag 30.03 vert det ikkje idrettsskule. 

Opplegget etter påske kjem me attende til i neste veke.