Etter planen startar vi med første O-aktivitet torsdag 13. april. Vi må ta eit lite atterhald om snøtilhøva i Bømoen. 

Terminliste per 01.04.23 er elles lagt ut under aktivitetsplan orientering.

https://vossil.no/category/55

Alle velkomne til ny sesong, både dei som har vore med ei stund, men ikkje minst dei som har lyst å prøva orientering for første gong.