Me køyrer i gang med første O-trening i Bømoen torsdag 13. april 2023. Start/samlingsplass er flytta inn til lageret i leiren, blir merka frå Palmafossen. Fri start mellom kl. 18 og 19. Vel møtt!
Merk! Det er framleis ein del snø/is på stiane og i skiløypa. Me satsar på god avtining dei komande dagane, men elles må alle sko seg godt og/eller avpasse fart etter forholda.
 
Kick-off
Det vert kick-off med pizza for alle born og ungdom i klubbhuset til Viljar (2. etg) etter o-treninga, kl. 19-20. Alle under 16 år som er nysgjerrige på orientering er hjarteleg velkomne! Ta med ein ven om du vil