Det blir stor vårdugnad på tennisbanen den 3. og. 4. Mai kl. 17.00 og utover.

Gamal grus skal fjernast, ny grus leggjast ut, linjer må strammast og nett hengast opp.

Ta med trillebår og spade hvis du har!

Håper mange har anledning til å stilla!

Mvh Styret