Idrettsskulen frametter våren

Idrettsskulen frametter våren

Idrettsskulen får tilbod om aktivitetar på idrettsplassen frametter til midt i juni. Det vert lagt hovudvekt på friidrett.

Ingrid og Hannah, som har følgt barna i vinter, vil ha ansvaret for gjennomføringa. 

Vel møtt! 

Tilbake