Det vert diverre ikkje fellestrening måndag 1.mai. Men det er fullt mogeleg å trena på idrettsplassen på eiga hand.