Vedlagt  Årsmelding 2019 for Idretsskulen.

 

Nytt styre skal på plass og valnemda har allereie fått på plass ein representant; June Louise Døssland, tusen takk til ho! Me treng ein føresett til. Arbeidet er hovudsakleg å ta nokre telefonar og/eller senda epost med førespurnader om lag og grupper kan kome til idrettsskulen og instruere i «deira» aktivitet. Det er flott at også Hege Magnusson held fram som web-ansvarleg.

Er det nokon som kan tenkja seg å bidra?

Ta då kontakt med Kaia Finne (480 66 092) eller Gro A. Sævig (91 74 66 72).