For at vi skal sikra nok kart til trening/løp og registreringa skal gå raskare, er det veldig fint om dei som veit dei skal vera med, gjev oss ein lyd om det innan kl. 20 kvelden før. De kan anten registrera dykk i https://selftiming.com/ eller senda sms til Bernt med namn og brikkenr. og løype (tlf. 930 16 574).
 
Vedlagt fyl ein kort rettleiar for registrering i EMIT selftiming. Born under 12 år eller andre som ikkje ynskjer tida si off.gjort treng ikkje leggja inn brikkenummer. Du får lapp med tida di under trening/løp slik som før.
 
Men om du gløymer det, må du berre koma likevel.